Missie & Visie

In Convectis bundelen wij kennis, inzicht, competenties en inzetbare professionele netwerken van onze oprichters en partners. Wij zetten ons in voor continuïteit en rendement van uw onderneming.

Missie

Wij bieden onze cliënten:

  • laagdrempelige toegang tot relevante kennis, inzichten en ervaring,
  • een planmatige aanpak,
  • gestandaardiseerde ondersteunende processen,
  • een relevant en inzetbaar netwerk van ter zake kundige partners en
  • het vermogen om de plannen om te zetten in daden.

Deze kennis en ervaring is beschikbaar dankzij een select gezelschap van hoogopgeleide, vakbekwame zelfstandigen, die onze visie en onze aanpak volledig onderschrijven.

Visie

Convectis is ervan overtuigd dat er bij veel ondernemingen op het vlak van strategie, organisatie, risicobeheer en financiering nog ruimte is voor verbetering.
Om die verbetering te bereiken zijn een heldere analyse, duidelijke keuzes en een uitstekende uitvoering noodzakelijk.

Bij ons staat de onderneming centraal, met de waarde die zij toevoegt en de daarvoor benodigde competenties. Die competenties zijn schaars, soms niet goed zichtbaar maar meestal wel aanwezig. Het verstandig combineren van competenties werkt als een hefboom voor uw onderneming: met een beperkte inzet van middelen, bereikt u een groot effect. Risico’s kunnen worden beperkt en beheerst, terwijl het rendement kan worden verhoogd. Het perspectief op continuïteit wordt op deze wijze natuurlijk versterkt.