19 oktober 2020

Collega Jan van der Veen krijgt waardering van MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff voor zijn rol op een cruciaal moment.
Jacco Vonhof verdient lof voor zijn openheid.

Juist een open vizier en respect voor wat een ondernemer heeft opgebouwd is kenmerkend voor onze houding.
Ook nú zijn wij, samen met oud-ING collega’s Otto Zuidema en Gjalt Douwenga, actief bij herstel en (her)financiering van in de kern gezonde Corona getroffen ondernemingen.