Onderneming & Financiering

Een gezonde financiering is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit en groei van uw onderneming. Wij hebben een lange en gedegen ervaring met ondernemingsfinanciering, in uiteenlopende situaties, bedrijfstakken en typen ondernemingen.

Concreet reikt onze ervaring:

 • van softwareonderneming tot industrieel productiebedrijf;
 • van startende onderneming (new ventures) tot grootbedrijf;
 • van groeifinanciering tot financiële herstructurering van ondernemingen in financiële problemen;
 • van koop tot verkoop van ondernemingen en bedrijfsonderdelen;
 • van management buy in tot management buy out;
 • van bedrijfsopvolging tot het opzetten en financieren van samenwerkingsverbanden (joint ventures).

Vanwege onze ervaring zijn wij inzetbaar bij zowel optimalisatievraagstukken als urgente situaties.

Werkwijze

Elk financieringsvraagstuk begint bij de toekomst. De toekomst van uw onderneming. Veel zaken zijn van invloed op de verwezenlijking van uw plannen, zoals uw ondernemerschap, uw plan, uw competenties, personeel, … en een gezonde financiering. En een financier wil zich er natuurlijk van verzekeren dat het goed zit met al die andere zaken die bepalen hoe uw onderneming de toekomst ingaat.

Daarom zetten wij met u een stappenplan op, waarbij de volgende elementen aan bod komen:

 • een beoordeling van uw huidige financiering en het aanreiken van mogelijke verbeterpunten (onze financieringsscan);
 • een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw wensen en het bepalen van de randvoorwaarden;
 • het bepalen van reële ambities en de aanpak om de kans op financiering maximaal te maken;
 • het vaststellen van de financiële en financieringsstrategie;
 • een financieel plan dat aansluit aan op uw businessplan en/of investeringsplan;
 • het opstellen van een investeringsmemorandum;
 • desgewenst kunnen wij de risico’s nader in kaart brengen middels onze risico scan en een beheersplan met u opstellen. Zie daarvoor ook onze Precovery aanpak.

Cummuniceren met belanghebbenden

Vervolgens kunt u het plan voorleggen aan uw bankiers, financiers en eventueel andere belanghebbenden. Wij kunnen u dan assisteren bij:

 • het voeren van gesprekken met financiers;
 • het beoordelen van kredietoffertes en –stukken;
 • het onderhandelen met de diverse aanbieders; het leggen van contacten met diverse financiële instellingen,
 • participatiemaatschappijen, informal investors e.d..

Onze ervaring:

Omdat wij dergelijke processen al vaak hebben doorgemaakt, ook als kredietverstrekker en/of financier, zijn wij in staat het hele traject efficiënt te doorlopen. Wij zijn onafhankelijk en behartigen de belangen van onze opdrachtgever. In die gevallen waarin u daar baat bij heeft, kunnen wij ook samenwerken met of doorverwijzen naar specialisten uit ons uitgebreide netwerk.