Over ons

Wim Cassée

Wim Cassée, studeerde enige tijd aan Nijenrode. Stapte over naar Leiden en studeerde af in Nederlands Recht (doctoraal). Daarna voltooide hij de Beroepsopleiding Bedrijfsjurist.

Hij begeleidde verkooptransacties van middelgrote familieondernemingen; zette nieuwe ondernemingen op. Na de autobranche, deed Wim in de mediawereld internationale managementervaring op. Hij ontmantelde op succesvolle wijze organisaties. Binnen de financiële sector deed Wim nieuwe ervaringen op. Hij gaf mede leiding aan een succesvolle strategische heroriëntatie van hypotheeklabel naar integrale hypotheekservicingorganisatie. Als directeur was hij vooral belast met besturing, organisatie en ontwikkeling. Zo was hij tevens verantwoordelijk was voor legal, compliance en rating en voorzitter van het risicomanagementcomité. In 2008 startte hij als zelfstandig ondernemer. Hij rondde zowel als adviseur als interim manager diverse opdrachten succesvol af.

Wim zoekt oplossingen en overbrugt (schijnbare) tegenstellingen. Uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstelling zijn de bouwstenen van een geslaagd initiatief. Structuren slechts een hulpmiddel. Zij moeten ondernemen mogelijk maken en geen dwangbuis worden.
Wim is bestuurlijk actief in de sportwereld en binnen het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).

Ben van Vulpen

Ben van Vulpen, financieel econoom, werkte na zijn militaire dienst in verschillende directiefuncties bij het kantorennet van ING Bank. Telkens stond de financiering van ondernemingen (in uiteenlopende sectoren, fasen en cycli) centraal.

Internationale ervaring deed hij op bij de internationale levensverzekeringstak van ING Groep (emerging markets, o.a. Egypte). Kort na de overname van Bank Brussel Lambert door ING Groep in 1998, werd hij directielid segment ‘retail banking’. Daarbij was hij nauw betrokken bij strategie en herpositionering van BBL op de retailmarkt en verantwoordelijk voor het initiëren en opzetten van diverse joint ventures.

Sinds 2002 werkt hij als zelfstandig adviseur strategie en ondernemingsfinanciering. In diverse advies-, directie- en toezichthoudende functies werkte hij in diverse sectoren (technische en zakelijke dienstverlening, maakindustrie, software) in zeer verschillende situaties: strategische herpositionering, (financiële) herstructurering en reorganisatie, maar ook new business initiatives.

Veelal is een financieringsvraagstuk de aanleiding tot het eerste contact. Strategisch perspectief en onderscheidende competenties van de onderneming vormen vrijwel altijd de sleutel tot de continuïteit (en daarmee financiering). Typerend is dat Ben zowel actief betrokken is bij het maken van het plan als de uitvoering daarvan. Daarbij neemt hij vaak noodzakelijke onderhandelingen voor zijn rekening. Mede door zijn ervaring in het buitenland en zowel Engels als Duitse achtergrond, is hij op veel vlakken direct inzetbaar.

Naast gedrevenheid, creativiteit en een hands on aanpak is essentieel een zeker vermogen om complexe vraagstukken terug te brengen tot begrijpelijke, hanteerbare en dus heldere proporties. Alleen dan zijn concrete resultaten haalbaar. Bovendien is alleen zo het vertrouwen te behouden of (her)winnen van financiers en andere stakeholders (waaronder financiers en bankiers). Daarbij stelt Ben zijn eigen kennis, (ondernemers)ervaring, analytisch vermogen en bovendien een krachtig netwerk van deskundige beslissers (dat diverse branches, maar ook banken en informal investors bestrijkt) volledig ter beschikking van de ondernemer en zijn/haar onderneming.