Organisatie

Een oude bedrijfskundige wijsheid luidt: “structure follows strategy.” Theoretisch kan dit een kern van waarheid bevatten, maar in praktijk is het niet zo simpel. Immers, uw huidige organisatie, de daarin
belichaamde competenties en de nu beschikbare middelen zullen in belangrijke mate ook uw huidige en toekomstige strategische (on)mogelijkheden bepalen.

Een oude bedrijfskundige wijsheid luidt: “structure follows strategy.” Theoretisch kan dit een kern van waarheid bevatten, maar in praktijk is het niet zo simpel. Immers, uw huidige organisatie, de daarin
belichaamde competenties en de nu beschikbare middelen zullen in belangrijke mate ook uw huidige en toekomstige strategische (on)mogelijkheden bepalen.

Karakter

In onze ervaring is het in ieder geval zo dat een organisatorische verandering zeker niet vanzelf gaat. Bovendien is de ene organisatie de andere niet . Uw onderneming beschikt, net als uzelf, uw collega’s en
personeelsleden over een zeer eigen karakter. En dat karakter vertaalt zich weer in een voor uw onderneming kenmerkende plaats in de markt, verhouding met leveranciers en afnemers, rol van uw personeel en verhouding tot uw concurrenten.

Dat eigen karakter geeft natuurlijk beperkingen, maar biedt ook kansen. Mogelijk ziet u die kansen maar ten dele, omdat vanuit uw gezichtspunt de kenmerken van uw onderneming niet opmerkelijk zijn. Het is
waarschijnlijk dat u in uw onderneming aanloopt tegen knelpunten, die u graag opgelost zou zien. Maar het is net zo waarschijnlijk dat uw onderneming ook over competenties beschikt die buitengewoon zijn en die verder kunnen worden ontwikkeld. Wij kunnen helpen deze “kansen” aan het licht te brengen, op een overzichtelijke wijze te rangschikken en in uw voordeel te gebruiken.

Strategische keuze

Ook kunnen wij helpen uw organisatie af te stemmen op de door u gemaakte strategische keuzes. Centraal staat daarbij dat de huidige organisatie zelf geen doel is, maar een middel voor uw onderneming om haar plaats in de markt vast te houden en te versterken. Desgewenst pakken wij met u stelselmatig de belangrijkste knelpunten aan, om cycli als verkoop-productie-inkoop zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op die manier kan de aandacht van u en uw collega’s uitgaan naar die zaken die er echt toe doen. Zo kunt u uw werkelijke ambities verwezenlijken.

Daarvoor stellen wij u onze ervaring met (re)organisatievraagstukken, organisatieplanning en -ontwikkeling, bemensing (human resources), procesbeheersing (ICT) en juridische structurering ter beschikking.

Desgewenst vatten wij eenmaal door u gemaakte keuzes voor u samen en integreren deze keuzes en consequenties (denk daarbij aan uw financieringsbehoefte) in een bij uw bedrijf passend business plan. U kunt dat (of delen daarvan) voor intern gebruik benutten, maar ook voor gesprekken en onderhandelingen met eventuele financiers, strategische partners en participanten.