Strategie & Organisatie

Internationalisatie en een ongeëvenaarde complexiteit (ten gevolge van technologische mogelijkheden, de opkomst van internet, toenemende regelgeving, milieubewustzijn) zijn meer dan ooit bepalend voor de omgeving waar u en uw onderneming dagelijks mee te maken hebben. Snelheid en invloed van ontwikkelingen zijn drastisch toegenomen.

Dit biedt niet alleen risico’s, maar zeker ook kansen voor de uitbouw en groei van uw onderneming. Daarbij is het natuurlijk zaak, rekening houdend met uw huidige organisatie en middelen, realistische en haalbare doelen te stellen. En u bepaalt hoe u deze doelen het best bereikt. Op hun beurt bepalen deze strategische keuzes uw toekomstige organisatie, benodigde (financiële) middelen, personele bezetting, samenwerkingsverbanden, koop- en verkoop van bedrijfsonderdelen.

Strategie en organisatie zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbondenheid kan een knelpunt zijn, maar ook juist kansen bieden. Het is maar hoe u het bekijkt: welke hefbomen liggen verscholen in úw onderneming en hoe weet u deze hefbomen te benutten?