Risico Management

Convectis kan uw risicobeheer inzichtelijk maken. Allereerst voor uzelf en in de tweede plaats voor andere belanghebbenden, bijvoorbeeld financiers. En natuurlijk doen wij, als dat nodig is, concrete verbetervoorstellen passend bij uw onderneming. Vaak volstaat al een aantal simpele maatregelen die handig worden ingepast in de bestaande organisatie.

Onze aanpak bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:

identificeren en groeperen van de risico’s; het bepalen van een rangorde naar gelang de kans dat deze risico’s zich voordoen; en vaststellen van de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf (risico scan);
kiezen van de aanpak per risicocategorie (strategisch, operationeel, financieel, (non)compliance);
bepalen hoe deze aanpak het best aansluit op uw onderneming, bij voorkeur door integratie in het primaire bedrijfsproces; aanwijzen wie verantwoordelijk is voor een specifiek bedrijfsproces en de bijbehorende risico’s;
afspreken hoe de leiding zicht krijgt en houdt op belangrijke risico’s;
vaststellen hoe u de effectiviteit van de gekozen benadering periodiek kunt evalueren;
bepalen hoe voortdurend stapsgewijs verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, vroegtijdig nieuwe risico’s worden gesignaleerd waardoor zij de aandacht krijgen die zij verdienen.

Bovenstaande elementen kunnen door ons worden gebundeld in een risk management plan, dat uw aanpak voor uzelf en alle betrokkenen inzichtelijk maakt.