Continuiteit & Risico

“Ondernemen is risico nemen”, maar het is natuurlijk niet uw bedoeling dat die risico’s de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. En met u, zullen andere belanghebbenden (stakeholders) dat ook niet willen.

Omgekeerd betekent dat niet dat u alle risico’s zult vermijden. Integendeel, bepaalde risico’s kiest u als ondernemer bewust. Juist omdat het managen van die risico’s een “kerncompetentie” van uw onderneming is. Uw wijze van – bewust of onbewust- omgaan met de risico’s, heeft immers geleid tot de onderneming zoals die er nu staat. Daarmee is uw onderneming beter dan andere partijen in staat de risico’s op zich te nemen. Dit nu kan uw onderneming een beslissend onderscheid geven. En dat levert u klanten op. Juist omdat u uw vak goed beheerst.

Het is daarom zeer waarschijnlijk dat u allang doet aan een goed risicobeheer; het maakt simpelweg deel uit van uw dagelijks handelen en ondernemen.

Tegelijkertijd zou uw aanpak van risicobeheer onvoldoende zichtbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld in de ogen van uw financiers. Natuurlijk kan er ook meer aan de hand zijn en dus sprake zijn van risico’s die extra aandacht behoeven. En soms kan er sprake zijn van een situatie waarin de continuïteit van uw onderneming op het spel staat.

Dat betekent overigens niet dat u nóg een functionaris aan moet stellen;wel dat het risicobeheer in kaart wordt gebracht.

Wij staan u graag bij met een op uw onderneming toegesneden aanpak.